Searched for "Download drh 301", found about 7603 results

All categories
 • All categories
 • Antivirus
 • Authoring Tools
 • CD / DVD / Blu-ray Tools
 • Compression tools
 • Desktop Enhancements
 • File managers
 • Internet
 • iPod Tools
 • Maps / GPS
 • Mobile Phone Tools
 • Multimedia
 • Network Tools
 • Office tools
 • Others
 • Portable Software
 • Programming
 • Science / CAD
 • Security
 • System
 • Tweak
 • UNIX
 • Windows Widgets
Free Or Paid
 • Free or Paid
 • Free
 • Paid
All Time
 • All time
 • 30 days
 • 2 months
 • 6 months
 • 1 year
No
 • No
 • Yes
By Relevance
 • By Relevance
 • By Date
 • By Downloads
 • By Rating
 • By Name

Transcriptie

1 Modell: DRH-301 Master/ DRH-301 Slave Handleiding v. 3.0

2 2 3 Inhoud overzicht Voorwoord...4 Hoofdstuk 1: Productkenmerken Hoofd functies van de afstand schakelaar DRH-301-Master/DRH-301-Slave Levering omvang Technische specificaties Product lay-out Indicatie lampen...9 Hoofdstuk 2: Snel start Plaatsen van de SIM- kaart in de schakelaar Aansluiten van de temperatuur sensor aan de afstand schakelaar IN-/UIT schakelen DRH-301-Master Invoeren van het Master- nummer Handmatige IN- en UIT schakelen van de afstand schakelaar uitgang Informatie over de status van de externe stroomvoorziening Temperatuur alarm SMS- bericht over schakel status activeren/ deactiveren SMS- bericht over verandering van de externe stroom voorziening activeren/ deactiveren SMS- bericht aan de Family- gebruiker activeren/ deactiveren Status controle SMS- bericht bij zwak GSM- signaal activeren/ deactiveren Reset van de DRH-301-Master/DRH-301-Slave.36 Hoofdstuk 4: Onderhoud en verzorging...36 Hoofdstuk 5: Commando overzicht...37 Hoofdstuk 6: Aansprakelijkheid uitsluiting clausule...45 Hoofdstuk 3: Instellingen voor gevorderden Definitie van de gebruiker Veranderen van het password Invoeren/ verwijderen Slave- afstand schakelaar DRH-301-Slave Schakel vertraging (IN/ UIT) Timer Automatische schakelen afhankelijk van de omgeving temperatuur...26

3 4 5 Voorwoord Hartelijk dank voor de aankoop van de GSM- Afstand schakelaar DRH-301-Master/ Slave. In de afstand schakelaar DRH-301-Master bevind zich een GSM- module. Voor een correcte werking is een SIM- kaart alsook een goede GSM- netwerk noodzakelijk. De stroom uitgang van de DRH-301-Master kan via SMScommando's of direct aan het apparaat door bediening van de betreffende knop IN- of UIT geschakeld worden. U kunt met uw mobile telefoon onze afstand schakelaar op ieder moment en vanaf iedere plaats besturen. De afstand bedoeld, om elektrische huishoud apparaten met een stroomverbruik van minder dan 3500W te bedienen. Dit geld voor alle in huis gebruikte stopcontacten. Uitgerust met een temperatuur sensor kan de afstand schakelaar DRH-301-Master afhankelijk van de omgeving temperatuur IN- of UIT schakelingen doorvoeren. Schakelt de afstand schakelaar een koel- of verwarming apparaat, kunt u het apparaat afhankelijk van de omgeving temperatuur zo sturen, dat deze zich binnen de voor ingestelde bandbreedte schakelt. Verder ontvang de gebruiker een SMS- bericht bij overschrijden of te lage vooraf ingestelde temperatuur grenswaarden. Aan een Master- afstand schakelaar DRH-Master kunnen tot 4 afstand schakelaars DRH-Slave (Slave- afstand schakelaar) bij een maximale reikwijdte van 40 meter als optie ingevoerd worden en via SMS gestuurd worden. Beide apparaten maken het mogelijk een temperatuur bewaking, een IN- of UIT- schakeling afhankelijk van de omgeving temperatuur, een automatische tijd schakel programmering en een vertraging programma uit te voeren. De afstand schakelaar DRH-301-Master en DRH-301-Slave zijn uitsluitend ontworpen voor huishoudelijke en bureau toepassingen en niet voor industriële toepassingen. De apparaten niet gebruiken in vochtige of in zeer stoffige ruimten. 1. Een SIM- kaart is noodzakelijk voor het gebruik van de DRH-301-Master. 2. De gebruiker moet op de SIM- kaart de Caller-ID activeren en de PIN-code opvraging de- activeren. 3. Verandert u direct het door de fabriek ingestelde Password en behandel het SIM- kaart telefoonnummer vertrouwelijk. Om de veiligheid te waarborgen, verstrekt u deze gegevens alleen aan geautoriseerde gebruikers. Veiligheid aanwijzingen De afstand schakelaars zijn voor thuisgebruik ontwikkeld, gebruik deze niet voor industriële doeleinden. Voor u de afstand schakelaar in gebruik neemt, controleer met uw mobile telefoon, of op de plaats van installatie een goede GSM- ontvangst mogelijk is. Bij geen goede GSM- ontvangst kan men de afstand schakelaar beter op een andere plaats inzetten. Met de afstand schakelaar mogen alleen huishoudelijke apparaten met een stroomverbruik kleiner dan 3500W en16a aangesloten worden. Elektrische apparaten met een stroomverbruik groter dan1500w moeten geaard zijn. Raak de stekker of het stopcontact niet met de handen of metalen voorwerpen aan.

4 6 7 Deze afstand schakelaar is voor gebruik in droge ruimten ontworpen. Gebruik deze niet in een vochtige omgeving, chemisch agressieve omgeving of in een omgeving met veel stof ontwikkeling. Open niet zelf de behuizing. Stel de afstand schakelaar niet bloot aan mechanische belasting. Deze schakelaar niet gebruiken op plaatsen, waar gecontroleerde explosies plaats vinden. Werp de afstand schakelaar niet in het vuur: Explosie gevaar. Houd de afstand schakelaar buiten bereik van kinderen. Houd rekening met de veiligheid voorschriften van stopcontacten. Hoofdstuk1: Productkenmerken 1.1 Hoofd functies van de afstand schakelaar DRH-301-Master/ DRH-301-Slave De afstand schakelaar DRH-301-Master maakt het gebruik van een SIM- kaart noodzakelijk. Door middel van een SMS- commando wordt de afstand schakelaar bediend en ingesteld. Stroom toevoer: 100V-230V/50Hz Stroomverbruik aangesloten apparaten: Max. 3500W M- knop: Deze knop dient voor het handmatig IN en UIT schakelen van de stroom uitgang. Ook kan men hiermede een RESET uitvoeren. Ondersteund een externe temperatuur sensor: Controle van de omgeving temperatuur via SMS. Timer: Automatisch IN en UIT- schakelen afhankelijk van de voor- ingestelde tijden. Schakel vertraging: Automatisch IN- en UIT- schakelen afhankelijk van de voor- ingestelde vertraging tijd. Automatisch schakelen afhankelijk van de omgeving temperatuur : Door middel van een verwarming/ koelapparaat kan de omgeving temperatuur binnen een vooraf ingestelde band breedte op temperatuur gehouden worden. Automatische SMS- alarm naar de Master- gebruiker, wanneer een vooraf ingestelde temperatuur overschreden wordt. Ondersteund tot 5 mobile telefoon gebruikers (1x Master- gebruiker, 4x Family- gebruikers). Automatische SMS- waarschuwing bij verandering van de externe Stroom voorziening (Stroom uitval/ herstellen van de stroom voorziening) 1.2 Levering omvang Afstand schakelaar DRH-301-Master x 1 Afstand schakelaar DRH-301-Slave x 1 Temperatuur sensoren x 2 Handleiding Nederlands x Technische specificaties Naam Stroom ingang Stromausgang Werk temperatuur Specificatie V / 50Hz CEE 7/7 Hybrid- stopcontact V / 50Hz CEE7/4 stopcontact -10 graad C tot +50 graad C

5 8 9 Naam Opslag temperatuur Rel. Luchtvochtigheid Specificatie -20 graad C bis +60 graad C 10-90%, zonder condens Communicatie protocol GSM PHASE 2/2+ GSM- Band Daten- Interface Externe temperatuur sensor 850/900/1800/1900 Mhz GSM SIM 1.8V/3.0V -10 graad C bis +50 graad C Temperatur sensor: 1.5 Indicatie lampen Standaard stekker 3,5mm Sensor 1.4 Product lay-out Afstand schakelaar DRH-301-Master: SIM- kaartsleuf Power indicatie GSM indicatie Stopcontact Koeling M- Knop Aansluiting Temperatuur sensor Opgepast: DRH-301-Slave heeft geen SIM- kaart sleuf. Product label Stekker Verklaring Action Status Indicatie lamp Brand niet Geen stroomvoorziening van het secundaire apparaat Brand constant Stroomvoorziening van het secundaire apparaat in orde GSM- Indicatie lamp Knipper snel Knippert langzaam Knippert zeer langzaam SIM- kaart niet geïnstalleerd, geen GSM- Net ontvangst, SMS- commando wordt verwerkt Zoekt GSM- Net werk, Verbinding tot de Slave- afstand schakelaar is onderbroken Stand-By- werk modus

6 10 11 Verklaring Action Status GSM- Indicatie lamp (vervolg) 2x snel knipperen, 1x langzaam knipperen Constant branden gedurende 3 seconden Snel knipperen Master- en Slave- afstand schakelaar in Pairing- Modus Reset naar fabriek instelling wordt doorgevoerd Commando wordt verwerkt Opgepast: Wanner het GSM- signaal te zwak is, zend de afstand schakelaar het SMS- bericht Weak GSM signal naar de Master gebruiker. In dit geval is het aan te raden de afstand schakelaar op een andere plaats te gebruiken waar een betere GSM- ontvangst mogelijk is. Hoofdstuk 2: Snel- start 2.1 Plaatsen van de SIM- kaart in de afstand schakelaar Activeer de Caller- ID en deactiveer de PINcode opvraging van uw SIM- kaart. Schuif nu de SIM- kaart met het metaal contact naar boven SIM- kaart sleuf tot de SIM- kaart vastklikt. 2.2 Aansluiten van de temperatuur sensor aan de afstand schakelaar Schuif de stekker van de temperatuur sensor in het betreffende contact van de afstand schakelaar tot de stekker vast klikt. 2.3 IN-/ UIT- schakelen van de afstand schakelaar DRH- 301-Master IN- schakelen / UIT- schakelen Steek de afstand schakelaar in een stopcontact. De GSMindicatie lamp zal voor de duur van 15 seconden langzaam knipperen en daarna zéér langzaam knipperen. Volgens de fabriek instelling is de afstand schakelaar uitgang op off ingesteld. Steek nu de stekker van een huishoud apparaat in het stopcontact van de afstand schakelaar. Door het drukken op de M- knop van de afstand schakelaar voor de duur van ca. 1 seconde kunt u de stroom uitgang van de afstand schakelaar IN- en/ of UIT- schakelen. Opmerking: Na het invoeren van de telefoonnummers van geautoriseerde gebruikers kunnen deze via SMS- commando's de afstand schakelaar bedienen.

7 12 13 Opgepast: Wanneer de GSM- indicatie lamp snel knippert, dan functioneert de SIM- kaart niet correct, wat betekent dat de afstand schakelaar niet naar behoren werkt. Op de gebruikers locatie van de afstand schakelaar dient men het GSM- net te controleren : 1. De net kwaliteit is beslissend voor het correct functioneren van de afstand schakelaar. Daarom moet het GSM- Net van goede kwaliteit zijn. Anders kunt u beter afzien van installatie op deze plaats. 2. Bij eerste ingebruikneming wordt dringend aanbevolen, vooral eerst een test uit te voeren waarbij overeen komende SMS- commando's naar de afstand schakelaar gestuurd worden. Hieraan kan de gebruiker zien hoe goed de verbinding van de afstand schakelaar tot het GSM- net is. 2.4 Invoeren van het Master- nummer Wanneer de afstand schakelaar DRH-301-Master voor de eerste keer gebruikt wordt of een reset uitgevoerd is, dam moet het mobile telefoonnummer van de Master- gebruiker ingevoerd worden. Methode: De Master- gebruiker moet met zijn mobile telefoon het volgende SMS- commando naar het telefoon nummer van de afstand schakelaar sturen. SMS- commando voor invoeren van het Master- telefoon nummer: #00# (1) Indien geslaagd ontvangt u het volgende SMS- bericht: Welcome to use SimPal-T4. Your password is Bij mislukking ontvangt u het volgende SMS- bericht: Wanneer een gebruiker een reeds bestaand nummer opnieuw invoeren wil, ontvangt hij het volgende SMS- bericht The master user already exists. Dan moet het Master- telefoon nummer veranderd worden. 2.5 Manuele IN- en UIT- schakelen van de afstand schakelaar uitgang Wanneer de uitgang van de afstand schakelaar DRH-301- Master ingeschakeld is, wordt het aangesloten apparaat van stroom voorzien en de Power- indicatielamp zal constant branden IN- en UIT- schakelen door middel van een SMS- commando De Master- gebruiker /Family- gebruiker verzend het volgende SMS- commando voor elke schakel werking: SMS- commando voor IN- schakelen van de DRH-301-Master: #01#0# (2) SMS- commando voor het inschakelen van de DRH-301-Slave: #61#Naam# (3) SMS- commando voor UIT- schakelen van de DRH-301-Master: #02#0# (4) SMS- commando voor uitschakelen van de DRH-301-Slave: #62#Naam# (5)

8 14 15 Opmerkingen: Het Password bestaat uit een 4-cijferig nummer. Fabriek instelling: Wanneer de Family- gebruiker een schakel commando uitvoert, ontvangt de Master- gebruiker ook een bevestiging SMS- bericht. De SMS- berichten zien als volgt uit: GSM Socket status: ON/OFF, Temp: **C S1 Status: ON/OFF, Temp: **C S2 Status: ON/OFF, Temp: **C S3 Status: ON/OFF, Temp: **C S4 Status: ON/OFF, Temp: **C IN- en UIT- schakelen middels M- knop Houd de M- knop van het apparaat DRH-301-Master of DRH-Slave voor de duur van één seconde ingedrukt. De Power- indicatie lamp brand/ gaat uit, wanneer de stroom uitgang van het apparaat IN-/ of UIT- geschakeld wordt. 2.6 Mededeling over de status van de externe stroom voorziening Stroomuitval Wanneer de DRH-301-Master zich niet meer in het stopcontact bevind of de stroom is uitgevallen, werkt de DRH-301-Master niet meer (inclusief de M- knop en uitvoering van SMS-commando's). De DRH-301-Master zal het volgende SMS- bericht verzenden: Main power lost.. Herstellen van de externe stroom voorziening Wanneer de externe stroom voorziening weer hersteld is, wordt het volgende SMS- bericht naar de gebruiker verzonden: Main power restore. Wanneer de externe stroom voorziening weer hersteld is, zal de stroom uitgang van de DRH-301-Master het oude schakelprogramma uitvoeren van voor de stroom storing. Voorbeeld: Was de stroom uitgang van de DRH- 301-Master voor de stroom uitval IN- geschakeld, zal deze ingeschakeld blijven na herstel van de externe stroomvoorziening. Bij iedere verandering van de externe stroom voorziening worden SMS- berichten verzonden. De gebruiker kan deze activiteit de- activeren. De DRH-301-Master informeert de gebruiker over veranderingen van de externe stroom voorziening. Er word een SMS- bericht verzonden, voorop gesteld dat de SIM- kaart actief is.

9 16 17 Hoofdstuk 3: Instellingen voor gevorderden 3.1 Gebruiker definitie Gebruiker- machtiging niveau Alle instellingen van de DRH-301-Master kunnen door middel van SMS- commando's ingevoerd of veranderd worden. Er zijn twee machtiging- niveaus: Master- gebruiker Alleen de Master- gebruiker heeft de machtiging om alle functies van de DRH-301-Master door te voeren. De Master- gebruiker moet eerst een mobile telefoon nummer in de afstand schakelaar invoeren. De DRH-301-Master accepteert max. één mobile telefoon nummer. Family- gebruikers Tot 4 Family- gebruikers hebben de machtiging tot 2 commando's, namelijk het IN- schakelen en UIT- schakelen van de afstand schakelaar uit te voeren. Deze kunnen eveneens temperatuur waarden opvragen en bepaalde alarm berichten ontvangen. Niet gedefinieerde Familygebruikers hebben geen toegang tot de afstand schakelaar DRH-301-Master Opbouw van de SMS- commando's De SMS- commando's van de Master- gebruikers hebben het volgende Format: #Code#Inhoud# Het password moet een vier cijferig getal zijn. Fabriek instelling: 1234 Het mobile telefoon nummer mag maximaal 16 posities bevatten. Iedere ontvangen SMS- commando wordt door de DRH-301-Master bevestigd. Opgepast: Laat het # -symbool in het SMS- commando niet weg en gebruik ook geen lege tekens Verandering van het mobile telefoonnummer van de Master- gebruiker Methode 1: SMS- Commando om het Master- telefoonnummer te veranderen: #14#Nieuw Master nummer# (6) Methode 2: Er wordt een reset doorgevoerd, de afstand schakelaar DRH-301-Master keert terug in de fabrieksinstelling. Het oude Master- mobile telefoonnummer gaat verloren. Dan moet het nieuwe Master- mobile telefoonnummer in het apparaat ingevoerd worden. Opmerking: Na succesvolle invoering van het nieuwe Master- mobile telefoonnummer ontvangt de Master- gebruiker een bevestiging- SMS. Met het oude Master- mobile telefoonnummer kan het apparaat nu niet meer bediend worden Toevoegen van een Family- mobile telefoonnummer Tot 4 Family- mobile telefoonnummers kunnen in een afstand schakelaar DRH-301-Master ingevoerd worden. Family- gebruikers kunnen de DRH-301-Master en de DRH-Slave IN- en UIT- schakelen. De invoering van de Fa-

10 18 19 mily- mobile telefoonnummers kan alleen via de Mastergebruiker ingevoerd worden. SMS- commando voor invoeren van een Family- nummer: #06#Family nummer# (7) Na succesvolle invoering ontvangt de Master- gebruiker het SMS- bericht: #...# Family numbers set successfully Controleren van de ingevoerde Family- mobile telefoonnummer Verdere informatie hierover kunt u lezen in hoofdstuk "status controle" Verwijderen van een Family- mobile telefoonnummer Alleen een Master- gebruiker kan een Family- mobile telefoonnummer verwijderen. SMS- commando voor het verwijderen van een Familymobile telefoonnummer: #15#Family nummer# (8) SMS- commando voor het verwijderen van alle Familymobile telefoonnummers: #15# (9) De SMS- bevestiging luid bij succesvolle verwijdering: #...# Family number has been deleted. Of bij mislukte verwijdering: #...# The family number does not exist. 3.2 Verandering van het Password De Master- gebruiker kan het Password veranderen. SMS- commando voor het veranderen van het Password #04#OudPassword#NieuwPassword# (10) Opmerking: Het Password bestaat uit 4 cijfers (fabriek instelling: 1234). Bij succesvolle verandering ontvangt u de SMS- bevestiging New password is ****. 3.3 Invoeren/ verwijderen van de Slave- afstand schakelaar DRH-301-Slave Om de Slave- afstand schakelaar met de Master- afstand schakelaar te verbinden is het verzenden van een SMScommando voldoende. Stel vooraf vast, dat de Slave- afstand schakelaar zich in de fabriek instelling bevind en niet reeds een andere Master- afstand schakelaar toebedeeld werd. Voor de zekerheid drukt u op de M- knop van de Slave afstand schakelaar voor de duur van 5 seconden om een reset door te voeren. SMS- commando voor integratie van de Slave- afstand schakelaar DRH-301-Slave: #60#Naam# (11) Nadat u het SMS- antwoord Power on name socket now! Ontvangen heeft, steekt u de Slave- afstand schakelaar in het stopcontact. De GSM- LED zal daarna langzaam

11 20 21 knipperen, daarna zéér langzaam knipperen. Dit is het signaal, dat de Slave- afstand schakelaar met de Masterafstand schakelaar verbonden is. Opgepast: Met de naam definieert u eenduidig de Slave- afstand schakelaar, daarom moet het SMS- commando voor de afstand schakelaar altijd de naam bevatten. Geef aan verschillende Slave- afstand schakelaars ook verschillende namen. De naam bestaat uit Engelse letters of cijfers. SMS- Commando voor het verwijderen van de Slave- afstand schakelaar DRH-301-Slave: #70#Naam# (12) 3.4 Schakel vertraging (In-/ UIT-) Door middel van een SMS- commando kan de DRH- 301-Master of DRH-301-Slave tijd vertraagd geschakeld worden. Met het activeren van de functie schakel vertraging kan de afstand schakelaar tijdens de schakel vertraging niet meer handbediend (M- knop, SMS) geschakeld worden. Hiervoor moet via het SMS- commando #11#0# of #63#Naam#0# de functie Schakel vertraging van de Master- afstand schakelaar of de Slaveschakelaar eerst gede-activeert worden. Wanneer het SMS- commando voor het vertraagd inschakelen van het apparaat ontvangen wordt en de stroom uitgang van het apparaat zich op dit tijdstip in de status IN- geschakeld bevind, zal het apparaat direct uitschakelen en eerst na de ingeschakelde vertraging tijd weer inschakelen. Wanneer het apparaat zich in de status UIT- geschakeld bevind tijdens het hoger genoemde commando, dan blijf het apparaat uitgeschakeld tot de vertraging tijd afgelopen is, om zich daarna in te schakelen. Nadat de stroom uitgang van het apparaat ingeschakeld wordt, ontvangt u de SMS- bevestiging: Name: GSM Socket Delay control: function ON Operation: Delay turn ON Time: ** minutes Wanneer het SMS- commando voor het vertraagd uitschakelen van het apparaat ontvangen wordt en de stroom uitgang van het apparaat zich op dit tijdstip in de status IN- geschakeld bevind, zal het apparaat ingeschakeld blijven en eerst na de ingestelde vertraging tijd uitschakelen. Wanneer het apparaat zich in de status UIT- geschakeld bevind tijdens het hoger genoemd commando, dan zal het apparaat zich direct inschakelen en eerst na de ingestelde vertraging tijd weer uitschakelen. Nadat de stroom uitgang van het apparaat uitgeschakeld wordt, ontvangt u de SMSbevestiging: Name: GSM Socket Delay control: function ON Operation: Delay turn OFF Time: ** minutes Allen de Master- gebruiker kan deze functie activeren/ deactiveren.

12 22 23 SMS- Commando voor tijd vertraagde IN- schakelen (DRH-301-Master): #12#0#Minuten#1# (13) SMS- Commando voor tijd vertraagde IN- schakelen (DRH-301-Slave): #63#Naam#Minuten#1# (14) SMS- Commando voor tijd vertraagde UIT- schakelen (DRH-301-Master): #12#0#Minuten#0# (15) SMS- Commando voor tijd vertraagde UIT- schakelen (DRH-301-Slave): #63#Naam#Minuten#0# (16) SMS- Commando voor deactiveren van de schakel vertraging (DRH-301-Master): #11#0# (17) SMS- Commando voor deactiveren van de schakel vertraging (DRH-301-Slave): #63#Naam#0# (18) Opmerking: De invoering van de minuten vind laats in een band breedte van Timer Activering/ detectering van de timer Automatische IN- en UIT- schakelen van de DRH- 301-Master of de DRH-301-Slave afhankelijk van voor ingestelde tijden is mogelijk. Het handmatig schakelen via de M- knop, SMScommando is niet mogelijk tijdens de functie timer geactiveerd is. Voor handmatig schakelen moet eerst de functie timer via het SMS- commando #19#0#0# of #64#Naam#0# gedeactiveerd worden. Alleen de Master- gebruiker kan deze functie activeren/ deactiveren. SMS- Commando voor het activeren van de timer (DRH-301-Master): #19#0#1# (19) SMS- Commando voor het activeren van de timer (DRH-301-Slave): #64#Naam#1# (20) SMS- Commando voor het deactiveren van de timer (DRH-301-Master): #19#0#0# (21) SMS- Commando voor het deactiveren van de timer (DRH-301-Slave): #64#Naam#0# (22)

13 24 25 De SMS- bevestiging ziet er als volgt uit: Name: GSM Socket Schedule control: function ON/OFF WorkDay,StartTime-EndTime Programmering van de timer Na succesvolle programmering van de tijds duur, waarbinnen de tijd schakelaar functioneert, blijven deze waarden in de afstand schakelaar opgeslagen tot een reset doorgevoerd wordt. Alleen een Master- gebruiker kan een programmering uitvoeren. SMS- Commando voor het programmeren van de timer (DRH-301-Master): #20#0#Dag#Starttijd#Eindtijd# (23) SMS- Commando voor het programmeren van de timer (DRH-301-Slave): #65#Name#Dag#Starttijd#Eindtijd# (24) Opmerking: De dag wordt met een cijfer aangegeven, en de waarden bevind zich tussen 0-9. In de volgende tabel kunt u zien welke waarde voor welke dag geld: Waarde Dag 0 Iedere dag 1 Maandag 2 Dinsdag 3 Woensdag 4 Donderdag 5 Vrijdag 6 Zaterdag 7 Zondag 8 Maandag- vrijdag 9 Zaterdag- zondag Starttijd/ Eindtijd: De tijd wordt met 4 cijfers (hh:mm) aangegeven. De aangegeven tijden zijn op basis van 24h- per dag. Starttijd en eindtijd bevinden zich in het ideale geval binnen de zelfde dag. De eindtijd moet later zijn dan de begintijd. De afstand schakelaar wordt bij de begintijd ingeschakeld en bij de eindtijd uitgeschakeld. Opgepast: Is de starttijd later dan de eindtijd, zo zal het apparaat ingeschakeld blijven tot de eindtijd van de volgende dag. Voorbeeld: #20#0#1#0000#2130#, 1 staat voor maandag, 0000 staat voor 00:00 uur en 2130 staat voor 21:30 uur. SMS- bevestiging: Name: GSM socket, Schedule control: function ON/OFF, Workday, StartTime-EndTime

14 Automatisch schakelen afhankelijk van de omgeving temperatuur Activering van de functie omgeving temperatuur schakelen De externe temperatuur sensor moet in de daarvoor bestemde aansluiting van de DRH-301-Master of DRH- 301-Slave ingestoken zijn. De schakelingen kunnen alleen afhankelijk van de omgeving temperatuur automatisch uitgevoerd worden. Het handmatig schakelen is tijdens de activering van de functie temperatuur afhankelijk schakelen is niet mogelijk. Handmatig schakelen is alleen mogelijk, wanneer van te voren de functie temperatuur afhankelijk schakelen via het SMS- Commando #23#0#0# of #66#Naam#0# deactiveert werd. SMS- Commando voor activering van temperatuur afhankelijk schakelen (DRH-301-Master): #23#0#1# (25) SMS- Commando voor activering van temperatuur afhankelijk schakelen (DRH-301-Slave): #66#Naam#1# (26) U ontvangt de volgende SMS- bevestiging: Name: GSM socket Temp control: function ON Mode: Heating/Cooling Temp Range: Low Temp-High Temp Invoeren van de temperatuur bandbreedte voor het automatisch schakelen. Nadat de temperatuur parameters ingesteld zijn, blijven deze opgeslagen tot er een reset doorgevoerd wordt. De functie temperatuur afhankelijk schakelen wordt echter dan geactiveerd, wanneer het commando (25) of (26) uitgevoerd wordt. SMS- Commando voor het instellen van de werk modus en de temperatuur bandbreedte (DRH-301-Master): #24#0#Werkmodus#Tempondergrens#Tempbovengrens# (27) SMS- Commando voor het instellen van de werk modus en de temperatuur bandbreedte (DRH-301-Slave): #67#Naam#Werkmodus#Tempondergrens#Tempbovengrens# (28) Werk modi: Koelen=2, Verwarmen=1 De max. temperatuur bandbreedte ligt tussen -10 graden C tot +50 graden C. Voor temperatuur ondergrenzen en -bovengrenzen moeten verschillende waarden ingevoerd worden. De temperatuur waarden geschied in graden Celsius Voorbeeld verwarmen: Het SMS- commando luidt #24#0#1#10#20#. Wanneer nu de omgeving temperatuur 5 graden is (dus beneden de temperatuur ondergrens van 10 Graden C) wordt de verwarming ingeschakeld. Wanneer nu de omgeving temperatuur 24 graden is (dus boven de temperatuur bovengrens van 20 Graden C) wordt de verwarming uitgeschakeld.. Voorbeeld koelen: Het SMS- commando luidt #24#0#2#10#20#. Wanneer nu de omgeving tempera-

15 28 29 tuur 26 is (dus boven de bovenste temperatuur grens van 20 graden C) dan wordt de koeling ingeschakeld. Wanneer nu de omgeving temperatuur 7 graden is (dus beneden de onderste temperatuur grens van 10 graden C), dan wordt de koeling uitgeschakeld. De SMS- bevestiging ziel als volg uit: Name: GSM socket Temp control: function ON/OFF Mode: Heating/Cooling Temp Range: Low Temp-High Temp Deactiveren van de functie temperatuur afhankelijk schakelen. SMS- Commando voor deactiveren van de functie temperatuur afhankelijk schakelen. (DRH-301-Master): #23#0#0# (29) SMS- Commando voor deactiveren van de functie temperatuur afhankelijk schakelen (DRH-301-Slave): #66#Naam#0# (30) Die SMS- Bevestiging ziet als volg uit: Name: GSM socket Temp control: function ON/OFF Mode: Heating/Cooling TempRange: LowTemp-HighTemp 3.7 Temperatuur-Alarm Omgeving temperatuur buiten een vooraf ingestelde bandbreedte Bij de DRH-301-Master of DRH-301-Slave kan een temperatuur bandbreedte ingevoerd worden. Wanneer zich de omgeving temperatuur buiten deze bandbreedte bevind, dan zal de DRH-301-Master automatisch een Alarm-SMS verzenden: Name: GSM Socket, Current temp: **, Temp alert: function ON/OFF, Temp range: **-** SMS- commando voor het activeren van de functie temperatuur- alarm (DRH-301-Master): #21#0#1# (31) SMS- Commando voor het activeren van de functie temperatuur- alarm (DRH-301-Slave): #68#Naam#1# (32) SMS- Commando voor het invoeren van de temperatuur bandbreedte (DRH-301-Master): #22#0#MinTemp#MaxTemp# (33) SMS- Commando voor het invoeren van de temperatuur bandbreedte (DRH-301-Slave): #69#Naam#MinTemp#MaxTemp# (34) SMS- Commando voor deactiveren van de functie temperatuur- alarm (DRH-301-Master): #21#0#0# (35)

16 30 31 SMS- Commando voor het deactiveren van de functie temperatuur- alarm (DRH-301-Slave): #68#Naam#0# (36) Opgepast: De waarden voor min. temp. en max. temp. moeten in hele getallen ingevoerd worden en bewegen zich in een bandbreedte van -10 graden C en +50 graden C. Het verschil tussen min. temp. en max. temp. mag niet de waarde 0 bedragen. 3.8 SMS- mededelingen over schakel posities activeren/ deactiveren De DRH-301-Master informeert de gebruiker automatisch omtrent een schakel uitvoering. Deze functie kan door de Master- gebruiker geactiveerd/ gedeactiveerd worden. SMS- Commando voor het activeren van de SMS- mededeling bij een schakel uitvoering (fabriek instelling): #03#1# (37) SMS- Commando voor het deactiveren van de SMS- mededeling bij een schakel uitvoering: #03#0# (38) De SMS- Bevestiging ziet als volg uit: Set SMS notification once socket output changed. of Set no SMS notification once socket output changed. 3.9 SMS- Mededeling over veranderingen van de externe stroom voorziening activeren/ deactiveren De DRH-301-Master informeert de gebruiker automatisch over verandering van de externe stroom voorziening. Deze functie kan door de Master- gebruiker geactiveerd/ gedeactiveerd worden. Iedere SMS- mededeling ziet er als volg uit. Main power lost of Main power restore SMS- Commando voor activering van de SMS- mededeling bij verandering van de stroom voorziening (fabriek instelling): #05#1# (39) SMS- Commando voor deactiveren van de SMS- mededeling bij verandering van de stroom voorziening: #05#0# (40) De SMS- Bevestiging ziet er als volgt uit: (No) SMS notification upon main electricity supply changing 3.10 SMS- mededeling aan Family- gebruikers activeren/ deactiveren Volgens fabriek instelling verzend de afstand schakelaar automatisch SMS- mededelingen zowel aan de Master- gebruiker als ook aan de Family- gebruiker o.a. bij stroomuitval/ herstel van de stroom voorziening en temperatuur alarm. De Master- gebruiker kan deze functie activeren/ deactiveren.

17 32 33 SMS- Commando voor activeren van de SMS- mededeling aan Family- gebruikers (fabriek instelling): #16#1# (41) SMS- Commando voor deactiveren van de SMS- mededeling aan Family- gebruikers: #16#0# (42) De SMS- bevestiging ziet er als volg uit: (Without) notification to user Status controle Middels verschillende SMS- commando's kunt u de werk status/ de instellingen van uw afstand schakelaar controleren: SMS- Commando voor het controleren van de werk status (DRH-301-Master): #07# (43) SMS- Commando voor het controleren van de werk status (DRH-301-Slave): #71# (44) De antwoord- SMS ziet er als volg uit: GSM Socket Status: ON/OFF, Temp:** S1 Status: ON/OFF, Temp: ** S2 Status: ON/OFF, Temp: ** S3 Status: ON/OFF, Temp: ** S4 Status: ON/OFF, Temp: ** SMS- Commando ter controle van de schakel vertraging parameter (DRH-301-Master): #34# (45) SMS- Commando ter controle van de schakel vertraging parameter (DRH-301-Slave): #63#Naam# (46) De antwoord- SMS ziet er als volg uit: Name: GSM socket Delay control: function ON/OFF Operation: delay turn ON/OFF Time. ** minutes SMS- Commando ter controle van de timer vertraging parameter (DRH-301-Master): #33# (47) SMS- Commando ter controle van de timer vertraging parameter (DRH-301-Slave): #64#Name# (48) De antwoord- SMS ziet er als volg uit: Name: GSM socket: Schedule control: function ON/OFF WorkDay, Setting-time: StartTime:EndTime SMS- Commando ter controle van de temperatuur afhankelijke schakeling (DRH-301-Master): #32# (49)

18 34 35 SMS- Commando voor de controle van de temperatuur afhankelijke schakeling (DRH-301-Master): #66#Name# (50) De antwoord- SMS ziet er als volg uit: Name: GSM socket Temp control: function ON/OFF Mode: Heating/Cooling Temp Range: LowTemp-HighTemp Opmerking: Wanneer u de antwoord- SMS No temperature sensor connected ontvangt, wilt u dan controleren of de temperatuur sensor correct in de daarvoor bestemde aansluiting is ingevoerd. SMS- Commando ter controle van de parameter voor alarm bij omgeving temperatuur buiten voorgeschreven bandbreedte (DRH-301-Master): #35# (51) SMS- Commando ter controle van de parameter voor alarm bij omgeving temperatuur buiten voorgeschreven bandbreedte (DRH-301-Slave): #68#Naam# (52) De antwoord- SMS ziet er als volg uit: Name: GSM socket Current Temp: ** Temp alert: function ON/OFF Temp range: **-** SMS- Commando voor opvraging van de ingevoerde Family- telefoonnummers: #06# (53) De antwoord- SMS ziet er als volg uit: Current numbers ******,****** 3.12 SMS- Mededeling bij een zwak GSM- signaal activeren/ deactiveren Volgens fabriek instelling verzend de afstand schakelaar automatisch een SMS- mededeling aan alle gebruikers, wanneer het GSM- signaal te zwak is. De Master- gebruiker kan deze functie activeren/ deactiveren. SMS- Commando voor activering van de SMS- mededeling bij een zwak GSM- signaal: #27#1# (54) SMS- Commando voor deactiveren van de SMS- mededeling bij een zwak GSM- signaal: #27#0# (55) SMS- Commando ter controle van de GSM- signaal kwaliteit: #27# (56) De antwoord- SMS ziet er als volg uit: Weak GSM signal strength alert function ON/OFF of. Weak GSM signal alert, the CSQ is **

19 Reset van de DRH-301-Master/ DRH-301-Slave Deze functie plaatst alle instellingen terug in de fabriek instelling. Alle gebruiker- telefoonnummers, temperatuur parameters en tijd parameters worden verwijderd. Wanneer u per ongeluk een foute instelling doorgevoerd heeft of een probleem niet opgelost kan worden, is het raadzaam een "Reset" uit te voeren. Methode 1 (DRH-301-Master/ DRH-301-Slave): Drukt u de M- knop van de DRH-301-Master/ DRH-301-Slave voor de duur van 5 seconden in. Methode 2 (alleen DRH-301-Master): Zend u het SMScommando naar de DRH-301-Master: #08#Password# (57) Na het succesvol terug plaatsen van de DRH-301-Master in de fabriek instelling ontvangt u de SMS- bevestiging: Reset the socket to factory setting successfully. Hoofdstuk 4: Onderhoud en verzorging Wanneer de afstand schakelaar langere tijd niet gebruikt wordt, is het aan te raden om de afstand schakelaar uit het stopcontact te nemen. Bewaar en gebruik de afstand schakelaar in een geschikte omgevingstemperatuur. Te hoge en te lage omgeving temperaturen kunnen leiden tot beschadigingen van het apparaat. Bewaar en gebruik de afstand schakelaar in een droge omgeving. Gebruik of bewaar de afstand schakelaar nooit in een badkamer of andere ruimten met hoge lucht vochtigheid. Stel de afstand schakelaar niet bloot aan water of andere vloeistoffen (kortsluiting gevaar). Bewaar en gebruik de afstand schakelaar niet in een stoffige omgeving. Gebruik bij het schoonmaken van de afstand schakelaar gen alcohol, aceton of vergelijkbare vloeistoffen. Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. De afstand schakelaar mag niet onder stroom staan. Open de behuizing van de afstand schakelaar niet. Wanneer de afstand schakelaar niet goed functioneert stelt u zich dan met ons in verbinding. Hoofdstuk 5: Commando overzicht Kategorie Functie SMS- Commando Nr. Instellen van het Master telefoonnummer Invoeren van het Mastertelefoonnummer #00# 1

20 38 39 Kategorie Functie SMS- Commando Nr. In- en UITschakelen DRH-301-Master inschakelen #01#0# 2 middels DRH-301-Slave SMS inschakelen #61#Naam# 3 DRH-301-Master #02#0# 4 uitschakelen DRH-301-Slave uitschakelen #62#Naam# 5 Gebruiker definitie Password Apparaat invoeren Veranderen Mastertelefoon nummer Invoeren Family- telefoonnummer Verwijderen Familytelefoonnummer Verwijderen alle Family- telefoonnummer Veranderen van het Password Invoeren van een Slave- afstand schakelaar DRH-301-Slave Verwijderen van een Slave- afstand schakelaars DRH-301-Slave #14#Nieuwemasternummer# 6 #06#Familynummer# 7 #15#Familynummer# 8 #15# 9 #04#oudPass- 10 word#nieuwpass- word# #60#Naam# 11 #70#Naam# 12 Kategorie Functie SMS- Commando Nr. Schakel vertraging Schakel vertraging na X minuten inschakelen (DRH- 301-Master) #12#0#Minuten#1# 13 Timer Schakel vertraging na X minuten inschakelen (DRH- 301-Slave) Schakel vertraging na X minuten uitschakelen (DRH- 301-Master) Schakel vertraging na X minuten uitschakelen (DRH- 301-Slave) Functie deactiveren (DRH-301- Master) Functie deactiveren (DRH-301-Slave) Functie deactiveren (DRH-301- Master) Functie deactiveren (DRH-301-Slave) #63#Naam#Minuten#1# #12#0#Minuten#0# #63#Naam#Minuten#0# #11#0# 17 #63#Naam#0# 18 #19#0#1# 19 #64#Naam#1# 20

21 40 41 Kategorie Functie SMS- Commando Nr. Tijdschakelaar (vervolg) Vastleggen Inschakel duur (DRH- 301-Master) #20#0#Dag#Starttijd#Eindtijd# 23 Temperatuur afhankelijk schakelen Vastleggen inschakel duur (DRH-301- Slave) Functie deactiveren (DRH-301- Master) Functie deactiveren (DRH-301-Slave) Functie activeren (DRH-301-Master) Functie activeren (DRH-301-Slave) Instellen werkmodus en de temperatuur parameter (DRH-301- Master) Instelling werkmodus en de temperatuur parameter (DRH-301-Slave) Functie deactiveren (DRH-301- Master) #65#Naam#- Dag#Starttijd#Eindtijd# 24 #19#0#0# 21 #64#Naam#0# 22 #23#0#1# 25 #66#Naam#1# 26 #24#0#Werkmodus#Tempondergrens#Tempbovengrens# #67#Naam#Werkmodus#Tempondergrens#Tempbovengrens# #23#0#0# 29 Kategorie Functie SMS- Commando Nr. (Vervolg) Functie deactiveren #66#Naam#0# 30 (DRH-301-Slave) Temperatuur Functie activeren (DRH-301-Master) #21#0#1# 31 alarm: Functie activeren #68#Naam#1# 32 Temperatuur (DRH-301-Slave) buiten Temperatuur bandbreedte definiëren temp#maxttemp# #22#0#Min- 33 ingestelde bandbreedte (DRH-301-Master) 34 Temperatuur bandbreedte definiëren (DRH-301-Slave) Functie deactiveren (DRH-301- Master) Functie deactiveren (DRH-301-Slave) #69#Naam#Mintemp#Maxtemp# #21#0#0# 35 #68#Naam#0# 36

22 42 43 Kategorie Functie SMS- Commando Nr. SMS- mededeling bij schakel acties/ SMS- mededeling bij iedere schakel actie activeren (fabriek instelling) #03#1# 37 verandering SMS- mededeling #03#0# 38 bij iedere schakel van de actie deactiveren externe stroom SMS- mededeling #05#1 39 voorziening de stroom voorzie- bij verandering van ning activeren SMS- mededeling bij veranderen van de stroom voorziening #05#0# 40 SMS- mededeling aan Family- gebruikers Status controle Functie activeren #16#1# 41 Functie deactiveren #16#0# 42 Werk status Arbeitsstatus controle (DRH-301-Master) Werk status controleren (DRH-301- Slave) #07# 43 #71# 44 Kategorie Functie SMS- Commando Nr. Status Controle van de #34# 45 controle (vervolg) schakel vertraging parameter (DRH- 301-Master) Controle van de #63#Naam# 46 schakel vertraging parameter (DRH- 301-Slave) Controle van de #33# 47 time parameter (DRH-301-Master) Controle van de #64#Naam# 48 time parameter (DRH-301-Slave) Controle van de #32# 49 parameter voor temperatuur afhankelijk schakelen (DRH-301-Master) Controle van de parameter voor temperatuur afhankelijk schakelen (DRH-301-Slave) #66#Naam# 50

23 44 45 Kategorie Functie SMS- Commando Nr. Status Controle van de #35# 51 controle (vervolg) parameter voor temperatuur alarm bij omgeving temperatuur buiten voor ingestelde bandbreedte (DRH- 301-Master) Controle van de #68#Naam# 52 parameter voor temperatuur alarm bij omgeving temperatuur buiten voor ingestelde bandbreedte (DRH- 301-Slave) Controle van de ingevoerde Familytelefoon nummers #06# 53 GSMsignaal SMS- mededeling bij zwak GSMsignaal activeren SMS- mededeling bij zwak GSMsignaal deactiveren GSM-signaal controleren #27#1# 54 #27#0# 55 #27# 56 Kategorie Functie SMS- Commando Nr. Reset Terug zetten op #08#Password# 57 fabriek instelling Hoofdstuk 6: Aansprakelijk uitsluiting clausule Geachte gebruiker, We hebben dit handboek gewetensvol bewerkt, om u op een eenvoudige wijze het gebruik van dit product mogelijk te maken. Alle uitspraken, technische Informatie en aanbevelingen in dit handboek zijn volgens onze inschattingen betrouwbaar, toch accepteren wij geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of juistheid van de informatie. Specificaties en product veranderingen kunnen altijd zonder vooraankondiging veranderd worden. In geen geval zijn we aansprakelijk voor indirecte, speciale, toevallige schade die met het gebruik van ons product ontstaan kunnen. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor gederfde inkomen of eventuele data verlies/ -beschadigingen, die bij gebruik van ons product of uit het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing ontstaan kunnen. Verder zijn de volgende punten in acht te nemen: Het product wordt steeds verder ontwikkeld. Er kunnen veranderingen van het functioneren van het product zonder voorafgaande aankondiging doorgevoerd worden.

24 46 47 Een gebruik in overeenstemming met de geldende voorschriften is noodzakelijk en verplicht. Een gebruik in overeenstemming met de wettelijk geldende voorschriften is in acht te nemen. Iedere inzet met het doel om iemand wederrechtelijk af te luisteren of wederrechtelijk vreemde personen te bewaken of te filmen is verboden en ligt buiten verantwoordelijkheid van de fabrikant of de leverancier. Door niet geautoriseerd openen van het apparaat vervalt iedere garantie aanspraak. Bij goederen schade of persoonlijk letsel, die door onjuist gebruik of het niet juist opvolgen van de veiligheidsvoorschriften ontstaan kunnen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. In zulke gevallen vervalt elke garantieaanspraak. Zorg er voor dat het apparaat niet aan mechanische belasting wordt blootgesteld. Houd het apparaat altijd buiten bereik van kinderen. Wanneer u zich bij montage, aansluiting en installatie niet zeker voelt of twijfel, wend u zich dan tot en professional. Voer dan de montage, aansluiting of installatie niet zelf uit. Uit veiligheidsoverweging is het eigenmachtig ombouwen en/ of veranderen van het product niet toegestaan. Neem alle regels en voorschriften in acht t.a.v. het gebruik van vaste stopcontacten. Belangrijk is om het volgende in acht te nemen: De afstand schakel stopcontacten mogen in geen geval met meerdere op elkaar gestapeld in gebruikt genomen worden. Gebruik de afstand schakelaar alleen in vast gemonteerde stopcontacten en niet in combinatie met losse verlengkabels of losse stopcontacten. Zorg er voor dat de afstand schakelaar altijd vrij toegankelijk is. Het product mag nooit afgedekt worden (brandgevaar). Let u er op dat de afstand schakelaar in de juiste positie in het stopcontact geplaatst wordt, met het logo normaal rechtop leesbaar, dus niet verdraait. Voor het aansluiten van een willekeurige eind apparaat moet deze eerst uitgeschakeld zijn. Belast de afstand bediende schakelaar niet hoger dan de aangegeven max. belasting. Een overbelasting kan schade aan het apparaat veroorzaken, of brand dan wel tot elektrische ongelukken leiden. Verwijder de stekker van het eind apparaat indien u veranderingen doorvoert aan het eind apparaat (B.v. Gloeilamp verwisselen) Het product is voor gebruik in gesloten, droge binnenruimte bedoeld. Voor alle schade, die door de gebruiker veroorzaakt worden, is de gebruiker zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Het apparaat werd voor thuisgebruik ontworpen. Een toepassing in het indistrieele bereik is nooit de bedoeling geweest en derhalve voor verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het gebruik van de afstand schakelaar valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Iedere schade, die door het apparaat veroorzaakt wordt, valt onder de eigen aansprakelijkheid van de gebruiker.

25 GSM-One GSM-One Ltd. Geilenkirchener Str Heinsberg Tel.: Fax: Reseller: GSM-Secure VOF Evenkamp PC Roermond Web gsm-secure.nl gsm-secure.be